Search

  Етіологія

  Розумова відсталість характеризується вираженим зниженням інтелектуальних здібностей порівняно з середніми (часто виражається як коефіцієнт інтелекту нижче 70-75) у поєднанні з обмеженням більше 2 функцій з наступних: комунікація, самостійність, соціальні навички, самообслуговування, використання суспільних ресурсів, підтримання особистої безпеки. Лікування включає навчання, роботу з сім’єю, соціальну підтримку.

  Некоректно оцінювати тяжкість розумової відсталості лише на підставі коефіцієнта інтелекту (IQ) (наприклад, легка 52-70 або 75; помірна 36-51; важка 20-35 і глибока менше 20). Класифікація повинна також враховувати рівень допомоги та догляду, необхідний пацієнту, варіююча від підтримки час від часу до постійної допомоги високого ступеня у всіх діях. Такий підхід фокусується на сильних і слабких сторонах особистості та співвідношення їх з потребами оточення пацієнта, а також очікуваннями і ставленням з боку сім’ї та суспільства.

  Приблизно 3% населення живе з IQ менше 70, що щонайменше на 2 стандартних відхилення нижче середнього IQ в загальній популяції (IQ менше 100); якщо враховувати необхідність догляду, то тільки у 1% населення відзначається важка розумова відсталість (УО). Важка розумова відсталість відзначається у дітей в сім’ях всіх соціоекономічних груп і рівнів освіти. Менш важка УО (при якій пацієнту необхідна непостійна або обмежена допомога) частіше зустрічається в групах з нижчим соціоекономічні статусом, аналогічно спостереженню, що IQ частіше корелює з успіхами в школі і соціоекономічні статусом, ніж специфічними органічними чинниками. Проте недавні дослідження припустили роль генетичних факторів у розвитку легких порушень когнітивних функцій.

  Інтелект визначається як генетичними, так і середовищні фактори. Діти, у батьків яких відзначається УО, схильні до вищого ризику ряду порушень психічного (психологічного) розвитку, однак чисто генетична передача зустрічається нечасто. Незважаючи на успіхи в генетиці, що підвищили ймовірність визначення причини порушення інтелекту у пацієнта, у 60 - 80% випадків як і раніше певну причину встановити не вдається. Більш часто причину виявляють у важких випадках. Порушення мови і лічностносоціальних навичок, скоріше, можуть бути наслідком емоційних проблем, психосоціальної депривації, розладів розвитку шкільних навичок або глухоти, ніж УО.

  Пренатальні фактори

  УО можуть викликати ряд хромосомних аномалій і генетичних метаболічних і нервових хвороб.

  Вроджені інфекції, які можуть бути причиною УО, включають інфекції, викликані вірусом краснухи, цитомегаловірусом, Toxoplasma gondii, Treponema pallidum і ВІЛ.

  Вплив на плід наркотиків і токсинів може викликати розвиток УО. Фетальний алкогольний синдром (див. також стор 1783) є найбільш частою причиною у цій групі. Також причинами розвитку УО є антиконвульсанти, такі як фенітоїн або вальпроат, хіміотерапевтичні препарати, вплив радіації, свинцю і метилртути. Важка гіпотрофія під час вагітності може впливати на розвиток головного мозку плода, приводячи Куо.

  Інтранатальні фактори. Ускладнення, пов’язані з недоношеністю або незрілістю, крововиливи в ЦНС, пери вентрикулярная лейкомаляція, пологи в сідничному передлежанні, накладення щипців, багатоплідна вагітність, передлежання плаценти, прееклампсія і інтранатальна асфіксія можуть збільшувати ризик УО. Підвищений ризик відзначається у дітей, маленьких до терміну гестації; порушення інтелекту і низька маса тіла мають одні й ті ж причини. У дітей з дуже низькою і екстремально низькою масою тіла при народженні відзначається в різному ступені підвищений ризик розвитку УО, який залежить від гестаційного.

  Подальша інформація

  Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, щоб переконатися, що інформація, яка відображається на цій сторінці, може бути застосована до ваших особистих обставин. Інформація призначена тільки для медичних фахівців.