Search
  Дата додавання: 26.03.2021

  Дефіцит міоаденілат дезамінази (або дефіцит м’язової аденозин монофосфат дезамінази). Цей фермент конвертує АМФ у інозин і амоній. Цей дефіцит може бути безсимптомним або викликати міалгії або судоми, пов’язані з м’язовими навантаженнями; експресія здається вариабельной, тому що, незважаючи на високу частоту мутантного алеля (10-14%), частота ураження м’язової системи порівняно низька у пацієнтів, гомозиготних за мутантного аллели. При фізичних навантаженнях у пацієнтів з клінічними проявами не накопичується амоній або інозин монофосфат, як це відбувається у здорових людей; це те, на підставі чого діагностують захворювання. Лікування полягає в контролі за фізичними навантаженнями.

  Дефіцит аденозин-дезамінази. Аденозин-дезамінази конвертує аденозин і дезоксиаденозин в інозин і дезоксіінозін, які далі руйнуються і екскретуються. Дефіцит ферменту (через одну з 60 відомих мутацій) веде до накопичення аденозину, який конвертується клітинними кіназами в його рібонуклеотідную і дезоксірібонуклеотідную форми (дАТФ). Збільшення дАТФ інгібує рибонуклеотид редуктазу і веде до недостатньої продукції інших дезоксірібонуклеотідов. У результаті порушується реплікація ДНК. Імунні клітини особливо чутливі до цих дефектів; дефіцит дезамінази викликає одну з форм важкого комбінованого імунодефіциту. Діагностика грунтується на низькій активності ферменту в еритроцитах і лейкоцитах. Лікування включає трансплантацію кісткового мозку і стовбурових клітин, а також замісну ензимотерапію. Також в даний час досліджують можливість застосування генної терапії соматичних клітин.

  Дефіцит пуріннуклеозідфосфорілази. Це рідкісне аутосомно-рецесивне захворювання, що характеризується імунодефіцитом з тяжкою дисфункцією Т-лімфоцитів, а часто з наявністю неврологічних симптомів. Прояви включають лимфопению, недостатності тимуса, рецидивуючі інфекції та гіперурикемію. У багатьох відзначається затримка розвитку, атаксія або спастичність. Діагноз грунтується на низькій активності ферменту в еритроцитах. Лікування включає трансплантацію кісткового мозку або стовбурових клітин.

  Дефіцит ксантиноксидази. Цей фермент каталізує продукцію сечової кислоти з ксантину і гіпоксантину. Дефіцит цього ферменту викликає поступове накопичення ксантину, який може випадати в осад у сечі, викликаючи утворення каменів, що виявляються гематурією, нирковими коліками, інфекціями сечової системи. Діагноз ставлять на підставі зниження рівня сечової кислоти в плазмі крові та підвищення рівня гипоксантина і ксантину в сечі і плазмі крові.

  Подальша інформація

  Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, щоб переконатися, що інформація, яка відображається на цій сторінці, може бути застосована до ваших особистих обставин. Інформація призначена тільки для медичних фахівців.