Search

  Клінічна картина і діагностика

  Електрофізіологічні механізми поліморфної шлуночкової тахікардії, не пов’язаної з подовженням інтервалу Q—Т, не зовсім зрозумілі. Здебільшого її неможливо індукувати за допомогою програмованої електрокардіостимуляції, що свідчить про відсутність істотної ролі ріентрі в генезі цієї аритмії. У деяких хворих тригером є підвищення активності симпато-адреналової системи.

  Клінічна картина і діагностика. Не пов’язана з подовженням Q—Т поліморфна шлуночкова тахікардія зазвичай проявляється епізодами знепритомнення і поєднана з високим ризиком трансформації у фібриляцію шлуночків.

  Діагнозгрунтується на характерних даних ЕКГ за відсутності подовження інтервалу Q—Т при синусовому ритмі, особливо в серцевих циклах безпосередньо перед шлуночковою тахікардією і після неї.

  Диференціальну діагностику проводять із фібриляцією шлуночків, на відміну від якої для поліморфної шлуночкової тахікардії характерна більш чітка диференціація комплексів QRS.

  Лікування

  У разі виникнення шлуночкової тахікардії у зв’язку з ішемією міокарда проводять активну антиангінальну терапію (і-адреноблокаторами й блокаторами кальцієвих каналів, а за наявності показань — хірургічну ревас- куляризацію міокарда. Серед антиаритмічних препаратів найефективнішим є аміодарон. У хворих з поліморфною шлуночковою тахікардією нелікарського походження й не пов’язаною з гострою ішемією міокарда або порушеннями електролітного обміну, які перенесли позалікарняну зупинку кровообігу або мають високий ризик її розвитку, найефективнішим методом лікування є імплантація кардіовертера-дефібрилятора.

  Прогноз

  Прогноз залежить від клінічних проявів шлуночкової тахікардії й стану функції лівого шлуночка. Ризик раптової смерті значно зростає, коли шлуночкова тахікардія супроводжується знепритомненням й вираженою артеріальної гіпотензією, а фракція викиду лівого шлуночка при синусовому ритмі знижена.

  Подальша інформація

  Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, щоб переконатися, що інформація, яка відображається на цій сторінці, може бути застосована до ваших особистих обставин. Інформація призначена тільки для медичних фахівців.