Search
  Дата додавання: 31.03.2021

  Безболісна ішемія міокарда є однією з клінічних форм ІХС, за якої минущі порушення метаболізму, функції, перфузії або електричної активності не супроводжуються нападом стенокардії і виявляються тільки за допомогою інструментальних методів.

  Ці безсимптомні епізоди можуть траплятися в пацієнтів, які в інших випадках відчувають типові симптоми стенокардії. У деяких пацієнтів вони можуть бути єдиними проявами ІХС. Феномен безболісної ішемії виявляється у 2—5% населення в клінічно здоровій популяції, у 30% хворих на постінфарктний кардіосклероз і в 40—100% хворих на стабільну і нестабільну стенокардію.

  В основі безболісної ішемії, відповідно до сучасних уявлень, лежить загальна знижена чутливість до болісних подразників різної природи.

  В основі безболісної ішемії міокарда, як і його болісних форм, лежать збільшення потреби міокарда в кисні і вазоконстрикція. Деякі фахівці вважають, що за цієї форми ІХС може спостерігатися субклінічна нестабільність коронарної бляшки у вінцевих артеріях з утворенням тромбу.

  Діагноз безболісної ішемії міокарда ґрунтується на виявленні ознак ішемії міокарда за допомогою тесту з фізичним навантаженням, холтерівського моніторування ЕКГ, сцинтиграфії міокарда з 201Т1 в умовах функціонального навантаження або фармакологічних проб, стрес-ехокардіографії і верифікується за допомогою коронарографії.

  Перспективними, але поки ще малодоступними в діагностиці безболісної ішемії є дослідження метаболізму міокарда з виявленням порушень регіонарного кровотоку і споживання міокардом глюкози за допомогою позитронно-емісійної томографії.

  Прогностичне значення безболісної ішемії вивчено недостатньо, однак слід враховувати, що половина таких пацієнтів має ураження не менше ніж двох вінцевих судин. Варто також пам’ятати, що у хворих на ІХС такої форми відсутній "сигнал" про виникнення ішемії, який дає змогу регулювати рівень повсякденного фізичного навантаження відповідно до можливостей коронарного кровотоку.

  Подальша інформація

  Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, щоб переконатися, що інформація, яка відображається на цій сторінці, може бути застосована до ваших особистих обставин. Інформація призначена тільки для медичних фахівців.