Search
  Дата додавання: 29.03.2021

  Хвороба гемоглобіну Е викликає легку гемолітичну анемію, як правило, без спленомегалії.

  Гемоглобін Е (226glLl ^ lys) є третьою за частотою народження гемоглобінопатії (після НЬА і HbS), зустрічається переважно в осіб негроїдної раси і Америки і вихідців з ЮгоВосточной Азії, в той час як серед китайців зустрічається рідко. При гетерозиготною (НЬАЕ) захворювання протікає безсимптомно. У гетерозиготних хворих з Hb Е і-талассемией гемоліз більш виражений, ніж при S-таласемії або у гомозиготних хворих з Hb Е; зазвичай також є спленомегалія.

  При гетерозиготною формі (НЬАЕ) рутинне лабораторне тестування не виявляє патології в периферичної крові. При гомозиготною формі є легка мікроцітарная анемія з переважанням мішеневідних клітин. Діагноз Hb Е визначається при електрофорезі нь.

  Подальша інформація

  Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, щоб переконатися, що інформація, яка відображається на цій сторінці, може бути застосована до ваших особистих обставин. Інформація призначена тільки для медичних фахівців.