Search

  Нормомед інструкція із застосування

  Офіційна інструкція лікарського засобу Нормомед сироп 120 мл, 180 мл, 240 мл. Опис та застосування Normomed, аналоги та відгуки. Інструкція Нормомед сироп затверджена виробником.

  Склад

  діюча речовина: інозин пранобекс;

  100 мл сиропу містять 5,0 г інозину пранобексу;

  допоміжні речовини: цукроза, гліцерин, метилпара­гідроксибензоат (Е 218), пропіл-парагідроксибензоат (Е 216), цитрусовий фруктовий смак, вода очищена.

  Лікарська форма

  Сироп.

  Основні фізико-хімічні властивості: прозора, злегка жов­тувата рідина з характерним цитрусовим смаком.

  Фармакотерапевтична група

  Противірусні засоби пря­мої дії.

  Код ATX J05A Х05.

  Фармакологічні властивості

  Фармакодинаміка.

  Інозин пранобекс складається із двох компонентів: іно­зину — активного компонента, що є метаболітом пурину, і солі 4-ацетамідобензойної кислоти з N, N-диметиламі­но-2-пропанолом — допоміжного компонента, який під­вищує доступність інозину для лімфоцитів.

  Активний та допоміжний компоненти знаходяться у молярному від­ношенні 1 : 3.

  Активна речовина інозин пранобекс чинить пряму противірусну та імуномодулюючу дію. Пряма про­тивірусна дія обумовлена зв’язуванням із рибосомами вражених вірусом клітин, що уповільнює синтез вірусної матричної РНК (mRNK) та призводить до пригнічення ре­плікації РНК- та ДНК-геномних вірусів; опосередкована дія пояснюється індукцією інтерфероноутворення.

  В ході відомих досліджень in vivo виявлено, що інозин пранобекс активує знижений синтез матричної РНК (mRNK) білків лімфоцитів і ефективність процесу тран­сляції з одночасним гальмуванням синтезу вірусної РНК в таких механізмах: включення зв’язаної з інозином оротової кислоти в полірибосоми, гальмування приєд­нання поліаденілової кислоти до вірусної матричної РНК (mRNK) і реструктуризація лімфоцитарних внутрішньо­мембранних плазмових часток (IMP), що майже втричі збільшує їх щільність.

  Імуномодулюючий ефект обумовлений впливом на Т-лім­фоцити (активація синтезу цитокінів) та підвищенням фагоцитарної активності макрофагів. Інозин пранобекс посилює диференціацію пре-Т-лімфоцитів, стимулює індуковану мітогенами проліферацію Т- і В-лімфоцитів, підвищує функціональну активність Т-лімфоцитів, у тому числі їх здатність до утворення лімфокінів, нормалізує співвідношення між основними регуляторними субпопу­ляціями CD4+/CD8+ та сприяє нормалізації утворення Т-клітин пам’яті.

  Інозин пранобекс значно посилює про­дукцію інтерлейкіну-2 (IL-2) лімфоцитами та сприяє екс­пресії рецепторів до цього інтерлейкіну на лімфоїдних клітинах; стимулює також активність натуральних кілерів (NK-клітин); стимулює активність макрофагів до фаго­цитозу, процесингу та презентації антигену, що сприяє збільшенню антитілопродукуючих клітин в організмі вже з перших днів лікування. Інозин пранобекс регулює також механізми цитотоксичності Т-лімфоцитов та NK-клітин.

  Інозин пранобекс стимулює синтез інтерлейкіну-1 (IL-1), мікробіцидність, експресію мембранних рецепторів та здатність реагувати на лімфокіни та хемотаксичні факто­ри.

  В ході відомих досліджень in vivo відмічалося значне підвищення продукції ендогенного гамма-інтерферону (IFN-γ) та зменшення продукції інтерлейкіну-4 (IL-4).

  При герпетичній інфекції значно прискорюється утворення специфічних протигерпетичних антитіл, зменшуються клінічні прояви та частота рецидивів.

  Інозин пранобекс запобігає поствірусному послабленню клітинного синтезу РНК та білка в інфікованих клітинах, що особливо важливо для клітин, які беруть участь у процесах імунного захисту організму. В результаті та­кої комплексної дії зменшується вірусне навантаження на організм, нормалізується діяльність імунної системи, значно активізується синтез власних інтерферонів, що сприяє стійкості до інфекційних захворювань та швидкій локалізації вогнища інфекції у разі його виникнення.

  Фармакокінетика.

  Інозин пранобекс має високу біологічну доступність. Піс­ля перорального прийому швидко всмоктується, макси­мальна концентрація інозину в плазмі досягається через 1 годину; через 2 години ця концентрація зменшується до рівня, який неможливо визначити. Період напіврозпаду становить 50 хвилин. Фармакологічна дія проявляється приблизно через 30 хвилин та утримується до 6 годин.

  Інозин пранобекс швидко метаболізується та виводиться нирками.

  Інозин метаболізується за циклом, типовим для пурино­вих нуклеозидів, з утворенням сечової кислоти (перший метаболіт), концентрація якої в сироватці крові інколи може підвищуватися, а другий метаболіт [1-(димети­ламін)-2-пропанол-(4-ацетамідобензоат)] виводиться нирками у формі глюкуронідів і частково у незміненому вигляді.

  Кумуляції в організмі не виявлено. Повне виве­дення метаболітів відбувається через 48 годин.

  Клінічні характеристики

  Нормомед Показання

  - Iнфекційні захворювання вірусної етіології у пацієнтів із нормальним та зниженим імунним статусом: грип, пара­грип, гострі респіраторні вірусні інфекції, бронхіт вірусної етіології, риновірусні та аденовірусні інфекції; епідемічний паротит, кір (у складі комплексної терапії).

  - Захворювання, спричинені вірусами простого герпесу Herpes simplex типу І або Herpes simplex типу II (герпес губів, шкіри обличчя, слизової оболонки порожнини рота, шкіри рук, офтальмогерпес), підгострий склерозу­ючий паненцефаліт, генітальний герпес; вірусом Varicella zoster (вітряна віспа та оперізувальний лишай, у тому числі рецидивуючий у хворих з імунодефіцитом); вірусом Епштейна - Барр (інфекційний мононуклеоз); цитомега­ловірусом; папіломавірусом людини; гострий та хроніч­ний вірусний гепатит В (у складі комплексної терапії).

  - Хронічні рецидивуючі інфекції дихальних шляхів і се­чостатевої системи у пацієнтів з ослабленим імунітетом (у тому числі хламідіоз та інші захворювання, спричинені внутрішньоклітинними збудниками) (у складі комплексної терапії).

  Протипоказання

  Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин лікарського засобу.

  - Гострий напад подагри.

  - Гіперурикемія.

  Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

  З обережністю призначають пацієнтам, які приймають інгібітори ксантиноксидази (наприклад алопуринол) та засоби, які посилюють виведення сечової кислоти з се­чею, включаючи тіазидні діуретики (наприклад гідрохло­ротіазид, хлорталідон, індапамід) та петльові діуретики (фуросемід, торасемід, етакринова кислота).

  Нормомед, сироп, не застосовують одночасно з імуно­депресантами через можливу фармакокінетичну вза­ємодію, що може впливати на очікуваний лікувальний ефект. Одночасне застосування із зидовудином (азидо­тимідином) посилює утворення нуклеотидів зидовудином через різні механізми, що призводить до підвищення сироваткової біодоступності зидовудину та посилення внутрішньоклітинного фосфорилювання в моноцитах. Це спричиняє посилення ефектів зидовудину під дією Нор­момеду.

  Особливості застосування

  Слід пам’ятати, що Нормомед, як і інші противірусні засо­би, при гострих вірусних інфекціях найбільш ефективний, якщо лікування почато на ранній стадії хвороби (краще — в першу добу). Препарат застосовують в комплексному лікуванні з антибіотиками та іншими етіотропними засобами.

  Діюча речовина препарату метаболізується до сечової кислоти та може спричинити значне підвищення її кон­центрації в сечі. У зв’язку з цим Нормомед з обережністю застосовують пацієнтам з подагрою та гіперурикемією в анамнезі, уролітіазом та нирковою недостатністю. При необхідності застосування препарату у цих пацієнтів не­обхідно ретельно контролювати концентрацію сечової кислоти. При довготривалому застосуванні (3 місяці або довше) доцільно щомісяця контролювати концентрацію сечової кислоти в сироватці крові та в сечі, функцію печінки, склад периферичної крові і параметри функції нирок.

  У деяких пацієнтів можуть виникати гострі реакції підвищеної чутливості (ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок, кропив’янка). У таких випадках терапію препаратом Нормомед слід припинити.

  Пацієнти літнього віку. Немає необхідності зміню­вати дозу, препарат застосовують у дозуванні для дорос­лих. У пацієнтів літнього віку частіше, ніж у осіб середньо­го віку, спостерігається підвищення рівня сечової кислоти в сироватці крові та в сечі.

  Сироп містить 13 г цукрози на дозу, тому його з обережністю застосовують хворим на цукровий діабет. До складу препарату входять метилпа­рагідроксибензоат (Е 218) та пропілпарагідроксибензоат (Е 216), що можуть спричинити алергічні реакції (можли­во, уповільнені) та в окремих випадках — бронхоспазм.

  Застосування у період вагітності або годування груддю

  Лікарський засіб не рекомендується призначати у період вагіт­ності або годування груддю через відсутність клінічних досліджень застосування у період вагітності та годування груддю.

  Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

  Вплив препарату на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами не досліджувався. Однак для прийняття рішення щодо ке­рування автомобілем або роботи з іншими механізмами необхідно враховувати, що препарат може спричинити запаморочення або інші побічні реакції з боку нервової системи (див. розділ «Побічні реакції»).

  Спосіб застосування Нормомед та дози

  Препарат приймають всередину, краще — після їди, через однакові проміжки часу. Тривалість лікування ви­значають індивідуально, залежно від нозології, тяжкості процесу і частоти рецидивів; у середньому тривалість лікування становить 5 — 14 днів, при необхідності після 7 — 10‑денної перерви курс лікування повторюють. Ліку­вання з перервами та підтримуючими дозами може три­вати до 1 — 6 місяців. Дозування визначають індивідуаль­но, залежно від віку, маси тіла, тяжкості процесу.

  Максимальна добова доза для дорослих — 4 г інозину пра­нобексу, що відповідає 80 мл сиропу.

  Рекомендовані дози та схеми застосування препарату:

  - грип, парагрип, гострі респіраторні вірусні інфекції: до­рослі — по 20 мл сиропу 3 — 4 рази на добу; діти — добова доза із розрахунку 50 мг/кг (тобто 1 мл сиропу/кг) маси тіла за 3 — 4 прийоми протягом 5 — 7 днів; при необхідності лікування продовжити або повторити через 7 — 8 днів. Для досягнення найбільшої ефективності при гострих респіраторних вірусних інфекціях лікування краще по­чинати при перших симптомах хвороби або з першої доби захворювання. Як правило, препарат приймають ще 1 — 2 дні після зникнення симптомів;

  - бронхіт вірусної етіології: дорослі — по 20 мл сиропу 3 рази на добу, діти — добова доза з розрахунку 50 мг/кг (тобто 1 мл сиропу/кг) за 3 — 4 прийоми протягом 2 — 4 тижнів;

  - епідемічний паротит: добова доза з розрахунку 70 мг/кг (тобто 1,4 мл сиропу/кг) за 3 — 4 прийоми протягом 7 — 10 днів;

  - кір: добова доза з розрахунку 100 мг/кг (тобто 2 мл си­ропу/кг) за 3 — 4 прийоми протягом 7 — 14 днів;

  - афтозний стоматит: дорослі — по 20 мл сиропу 4 рази на добу, діти — добова доза з розрахунку 70 мг/кг (тоб­то 1,4 мл сиропу/кг) за 3 — 4 прийоми протягом 6 — 8 днів (гостра фаза), надалі дорослі — по 20 мл сиропу 3 рази на добу, діти — 50 мг/кг (тобто 1 мл сиропу/кг) за 3 — 4 прийоми 2 рази на тиждень протягом 6 тижнів;

  - інфекційний мононуклеоз: добова доза з розрахунку 50 мг/кг (тобто 1 мл сиропу/кг) за 3 — 4 прийоми протягом 8 днів;

  - цитомегаловірусна інфекція: добова доза з розрахунку 50 мг/кг (тобто 1 мл сиропу/кг) за 3 — 4 прийоми протягом 25 — 30 днів;

  - оперізувальний лишай та лабіальний герпес: дорослі — по 20 мл сиропу 3 — 4 рази на добу, діти — добова доза з розрахунку 50 мг/кг (тобто 1 мл сиропу/кг) за 3 — 4 прийо­ми протягом 10 — 14 днів (до зникнення симптомів);

  - генітальний герпес: у гострий період — по 20 мл сиропу 3 рази на добу протягом 5 — 6 днів; у період ремісії під­тримуюча доза — по 20 мл сиропу (1000 мг) 1 раз на добу до 6 місяців;

  - підгострий склерозуючий паненцефаліт: добова доза з розрахунку 50 — 100 мг/кг (тобто 1 — 2 мл сиропу/кг) за 6 прийомів (кожні 4 години) протягом 8 — 10 днів; після 8-денної перерви при легкому перебігу додатково ще 1 — 3 курси, при тяжкому перебігу — до 9 курсів;

  - інфекції, спричинені Human papilloma virus (гострокінце­ві кондиломи): по 20 мл сиропу 3 рази на добу, курс лікування — 14 — 28 днів або в комбінації з кріотерапією або СО2-лазерною терапією — по 20 мл сиропу 3 рази на добу 3 курси з інтервалом в 1 місяць;

  - гепатит В: дорослі — по 20 мл сиропу 3 — 4 рази на добу протягом 15 — 30 днів; надалі підтримуюча доза — по 20 мл сиропу (1000 мг) 1 раз на добу протягом 2 — 6 місяців;

  - хронічні рецидивуючі інфекції дихальних шляхів і се­чостатевої системи у пацієнтів з ослабленим імунітетом (у комплексному лікуванні): дорослі — по 20 мл сиропу 3 — 4 рази на добу, курс лікування — від 2 тижнів до 3 мі­сяців; діти — добова доза з розрахунку 50 мг/кг (тобто 1 мл сиропу/кг) за 3 — 4 прийоми протягом 21 дня (або 3 курси по 7 — 10 днів з такими ж перервами).

  Для відновлення функції імунної системи та досягнення стійкого імуномодулюючого ефекту у пацієнтів з осла­бленим імунітетом курс лікування повинен тривати від 3 до 9 тижнів.

  Діти

  Застосовують дітям віком від 1 року.

  Передозування

  Випадки передозування не спостерігались. Передозу­вання може спричинити підвищення концентрації сечо­вої кислоти в сироватці крові і в сечі. При передозуванні показані промивання шлунка та симптоматична терапія.

  Побічні реакції

  Найбільш типовою побічною реакцією під час лікування інозином пранобексом дорослих і дітей є тимчасове підвищення рівнів сечової кислоти в сиро­ватці крові та в сечі, які повертаються до початкових нормальних значень за кілька днів після закінчення лікування.

  Частота випадків побічних реакцій визначається так: дуже часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100 до 1/10); нечасто (≥ 1/1000 до 1/100); дуже рідко (≥ 1/10000); невідомо (не може бути оцінено через відсутність даних).

  Дуже часто:

  Лабораторні дослідження: підвищення рівня сечової кислоти у крові, підвищення рівня сечової кислоти у сечі.

  Часто:

  Лабораторні дослідження: підвищення рівня азоту сечовини у крові, підвищення рівнів трансаміназ, підвищення рівня лужної фофатази у крові.

  З боку нервової системи: головний біль, запаморочення, підвищена стомлюваність, погане самопочуття.

  З боку шлунково-кишкового тракту: нудота з блюванням чи без, біль та відчуття дискомфорту в епігастральній ділянці.

  З боку шкіри і подшкір­ної тканини : свербіж, шкірні висипи.

  З боку печінки та жовчовивідних шляхів: підвищення рів­ня трансаміназ, лужної фосфатази або азоту сечовини в крові.

  З боку скелетно-м’язової та сполучної тканини: артралгія (біль у суглобах).

  Нечасто:

  З боку нервової системи: нервозність, сонливість або без­соння, психічні розлади: знервованість.

  З боку шлунково-кишкового тракту : діарея, запор.

  З боку нирок і сечовивідних шляхів: поліурія (збільшення об’єму сечі).

  Дуже рідко:

  З боку шкіри і підшкірної тканини: кропив’янка, еритема.

  З боку імунної системи: реакції гіперчутливості (включаю­чи ангіоневротичний набряк).

  З боку шлунково-кишкового тракту: відсутність апетиту.

  Термін придатності Нормомед

  3 роки.

  Термін придатності після відкриття флакона — 3 місяці.

  Умови зберігання Нормомед

  Зберігати у сухому місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

  Упаковка

  По 120 мл, по 180 мл або 240 мл сиропу у скляному фла­коні бурштиново-жовтого кольору із білою кришкою, що нагвинчується. По 1 флакону у пачці з картону. До упа­ковки додається мірний стаканчик, кожна поділка відпо­відає 2,5 мл сиропу.

  Категорія відпуску

  За рецептом.

  Виробник

  ABC Фармачеутічі С.п.А.

  Місцезнаходження виробника

  Віа Кантоне Моретті, 29 (Локаліта Сан Бернардо) 10015 — Івреа (ТО), Італія.

  тел. (+39) 0125240111, факс (+39) 0125240179

  Подальша інформація

  Пам'ятайте, зберігайте ці та всі інші ліки в недоступному для дітей місці, ніколи не передавайте свої ліки іншим і використовуйте Нормомед тільки за призначенням.

  Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, щоб переконатися, що інформація, яка відображається на цій сторінці, може бути застосована до ваших особистих обставин.

  Увага! Ця інструкція для медичного застосування лікарського засобу є офіційною інструкцією виробника АВС Фармачеутічі С.п.А..

  • АВС Фармачеутічі С.п.А.
  • http://www.drlz.com.ua - Державний реєстр ЛЗ України
  Тип данихВідомості з реєстру
  Торгівельне найменування: Нормомед
  Виробник: АВС Фармачеутічі С.п.А.
  Форма випуску: сироп, 50 мг/мл, по 120 мл, по 180 мл або 240 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці разом з мірним стаканчиком
  Реєстраційне посвідчення: UA/14014/01/01
  Дата початку: 09.04.2020
  Дата закінчення: необмежений
  Міжнародне непатентоване найменування: Inosine pranobex
  Умови відпуску: за рецептом
  Склад: 100 мл сиропу містять 5,0 г інозину пранобексу
  Фармакотерапевтична група: Противірусні засоби прямої дії.
  Код АТС:J05AX05
  Заявник: ТОВ "РОКЕТ-ФАРМ"
  Країна заявника: Україна
  Адреса заявника: Україна, 01103, м. Київ, вулиця Михайла Бойчука, буд. 6, офіс 103
  Тип ЛЗ: Звичайний
  ЛЗ біологічного походження: Нi
  ЛЗ рослинного походження: Нi
  Гомеопатичний ЛЗ: Нi
  Тип МНН: Моно
  Дострокове припинення Нi
  Код ATCНазва групи
  JПротимікробні засоби для системного застосування
  J05Противірусні засоби для системного застосування
  J05AПротивірусні засоби прямої дії
  J05AXІнші противірусні засоби
  J05AX05 Інозин пранобекс